Przystań

Miłosierdzia

19 lipca 2022
Wtórk, 19 lëpińc 2022

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 12, 46-50) Prawdziwa rodzina Jezusa

 

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą».

 

Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»

 

I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia