Przystań

Miłosierdzia

20 grudnia 2022
Wtórk, 20 gòdnik 2022

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.

 

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

 

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

 

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

 

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

 

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

 

Wtedy odszedł od Niej Anioł.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia