Przystań

Miłosierdzia

22 grudnia 2020
Wtórk, 22 gòdnik 2020
Dzień Powszedni
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 1, 46-56) Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego
 

W owym czasie Maryja rzekła:

 

«Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

 

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia