Przystań

Miłosierdzia

23 stycznia 2024
Wtórk, 23 stëcznik 2024

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

(Mk 3, 31-35) Prawdziwa rodzina Jezusa

 

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».

 

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia