Przystań

Miłosierdzia

25 maja 2021
Wtórk, 25 môj 2021
 Wspomnienie św. Bedy Czcigodnego prezbitera i doktora Kościoła, św. Grzegorza VII papieża, św. Marii Magdaleny de Pazzi dziewicy
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 10, 28-31) Nagroda za wyrzeczenia
 

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

 

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia