Przystań

Miłosierdzia

25 stycznia 2022
Wtórk, 25 stëcznik 2022

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

(Mk 16, 15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

 

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:

 

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

 
 
 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia