Przystań

Miłosierdzia

27 września 2022
Wtórk, 27 séwnik 2022

Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 9, 51-56) Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

 

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia