Przystań

Miłosierdzia

05 lipca 2022
Wtórk, 5 lëpińc 2022

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 9, 32-38) Jezus lituje się nad ludźmi

 

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»

 

Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».

 

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

 

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia