© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Wydarzenia opisane w dzisiejszej Ewangelii przestrzegają nas, że również i my głosząc Słowo Boże wsród bliskich, możemy być wyśmiewani. Nie może to nas jednak zniechęcać. Musimy być zawsze gotowi, aby w właściwym momencie dać świadectwo. 

Błogosławię Wam, abyście wytrwali w wierze doświadczali Bożej miłości. 

30 lipca 2021

Przystań

Miłosierdzia