Przystań

Miłosierdzia

05 maja 2021

Zapisy historyczne związane z życiem św. Stanisława Kazimerczyka, którego dziś wspominamy mówią, że przed odejściem z tego świata ukazał mu się Chrystus Zmartwychwstały w towarzystwie Najświętszej Maryi i innych świętych. Zbawiciel rzekł do niego: „Wstań i pospiesz się synu mój Stanisławie! Dziś będziesz ze mną w wiecznej Chwale”.
Błogo➕sławię, by i Twoje życie miało podobny kres.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia