Przystań

Miłosierdzia

Zaproszenie na spotkanie

15 listopada 2021

CZYM JEST SYNODALNOŚĆ W KOŚCIELE ?

Droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia. To, o co Pan nas prosi, w pewnym sensie, zawiera się już w słowie „Synod”. Podążajmy drogą razem - świeccy, pasterze, biskup Rzymu”.

 

Papież Franciszek 

„w Kościele synodalnym cała wspólnota, w wolności i bogatej różnorodności jej członków, jest wezwana do modlitwy, słuchania, analizowania, dialogu i doradzania, aby podejmowane decyzje duszpasterskie były bardziej zgodne z wolą Bożą”;

 

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła

W tym świetle zadaniem obecnego Synodu jest wsłuchanie się, jako cały Lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do Kościoła. Czynimy to poprzez wspólne słuchanie Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym i żywej Tradycji Kościoła, a następnie poprzez słuchanie siebie nawzajem, a zwłaszcza tych, którzy znajdują się na marginesie, rozeznając znaki czasu. W istocie, cały proces synodalny ma na celu rozwijanie żywego doświadczenia rozeznawania, uczestnictwa i współodpowiedzialności, w którym różnorodność darów łączy się dla misji Kościoła w świecie. 

 

W trakcie spotkań może pojawić się pokusa, by widzieć tylko „problemy”. Wyzwania, trudności i znoje stojące przed światem i Kościołem są liczne. Niemniej jednak skupianie się na problemach doprowadzi nas jedynie do poczucia przytłoczenia, zniechęcenia i cynizmu. Możemy nie zauważyć światła, jeśli skupimy się tylko na ciemnościach. Zamiast skupiać się tylko na tym, co nie idzie dobrze, doceńmy te miejsca, gdzie Duch Święty tworzy życie i zobaczmy, co możemy zrobić, aby Boże działanie było pełniejsze. 

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE GRUPY SYNODALNEJ

SPOTKANIE, SŁUCHANIE, ROZEZNAWANIE. 

ZACZYNAMY od SPOTKANIA

My kapłani Przystani Miłosierdzia - Parafii św. Faustyny 

 

chcemy WAS zaprosić  na kawę i ciasto do Domu Parafialnego. Zapraszamy wszystkich - łącznie z tymi, którzy nie chodzą do kościoła. I prosimy WAS tu obecnych o przekazania naszego zaproszenia, zabrania i wręczenia listu tym którzy już zagubili drogę do Kościoła.  Spotkanie przy kawie ma posłużyć stworzeniu więzi i temu, żebyśmy ośmielili się mówić. To nie jest jeszcze czas na debatowanie nad pytaniami dotyczącymi synodalności (na to będzie czas później) Starajmy się raczej posłuchać tego, co nam wszystkim „leży na sercu”. Wierzymy, że Duch Święty będzie nas prowadził do odkrycia Jego planu Wobec Kościoła i nas wszystkich. 

 

Ogólne pytanie brzmi:

Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”. Jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w naszym Kościele lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”? 

 

ZAPRASZAMY  na spotkanie do wyboru:

1. termin  26 listopada g. 19.00

2. termin 3 grudnia g. 19.00

 

W miarę możliwości prosimy o wcześniejszą zapowiedź swojej obecności przez wysłanie informacji sms na telefon 723 967 551.

 

ks. Mariusz Kunicki – administrator parafii

ks. Karol Pstrągowski - wikariusz

11 maja 2024
Za trzy tygodnie planuje urlop w Polsce, a także prace animacji misyjnej w niedziele w
10 maja 2024
Nasza Archidiecezja gdańska poprzez peregrynację relikwii Świętego Wojciecha w poszczególnych parafiach, przeżywa czas przygotowana do
09 maja 2024
Zapraszamy na nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie na duszy i na ciele, które odbędzie się

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia