Przystań

Miłosierdzia

24 listopada 2021

Zarówno za czasów pierwszych chrześcijan tak i dziś otwarte przyznawanie się do bycia uczniem Jezusa nie jest czymś popularnym i powszechnie akceptowalnym. Dzisiejszy świat dużo łatwiej utożsamia się z jakąś nową ideologią niż wartościami zapisanymi w Ewangelii. Osoby, które otwarcie okazują swoją wiarę często narażają się na drwiny. Jednak jak mówi Jezus "Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie" - życie wieczne. 

Błogosławię Wam, abyście wytrwale słuchali i wypełniali Słowo Boże. 

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia