Życie męczenników, tak jak św. Wawrzyńca, są jak ziarno, które obumiera i przynosi plon obfity. Po ludzku wydaje się, że przegrali, ale to męczennicy zwyciężają. 
Błogosławię na każdą myśl i czyn, które poprowadzą Cię ku zwycięstwu.

10 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia