Przystań

Miłosierdzia

04 lipca 2021

1. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

Zgodnie z wolą i decyzją papieża Franciszka do kościelnego kalendarza od bieżącego roku zostanie wpisane nowe święto:  Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych . 


1. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie obchodzony w Kościele katolickim na całym świecie 25 lipca – w 4. niedzielę lipca, najbliższą uroczystości wspomnienia liturgicznego św. Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, obchodzonego 26 lipca. Tematem dnia będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20).


Osoby, które wezmą udział w uroczystościach 1. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych będą mogły uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Dekret w tej sprawie opublikowała Penitencjaria Apostolska.


Odpust zupełny będą mogły uzyskać osoby, które – oprócz spełnienia zwykłych warunków – 25 lipca wezmą udział w uroczystościach, które będą sprawowane czy to w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem papieża Franciszka, czy też w Kościołach lokalnych na całym świecie. Na tych samych warunkach będzie on też przysługiwał tym osobom, które tego dnia odwiedzą osoby starsze znajdujące się w potrzebie i osamotnieniu lub – w przypadku niemożliwości osobistego spotkania – skontaktują się z nimi i spędzą wspólnie czas dzięki pomocy środków telekomunikacyjnych. Z możliwości skorzystania z odpustu będą mogły skorzystać też osoby starsze, które z powodu choroby czy innych przeszkód zdrowotnych, nie będą mogły wziąć fizycznie wziąć udziału w tych obchodach, ale pozostaną w szczególnej łączności duchowej.


Z myślą o możliwości spełnienia zwykłych warunków uzyskania odpustu, wśród których znajduje się też odprawienie spowiedzi sakramentalnej, Penitencjaria Apostolska zachęca też wszystkich księży do szczególnej dyspozycyjności w posługiwaniu sakramentem pojednania.


„Nie ważne, ile masz lat, czy jeszcze pracujesz, czy już nie, czy zostałeś sam, czy też masz rodzinę, czy jesteś babcią lub dziadkiem od młodszych lat czy też trochę później, czy jesteś nadal samodzielny, czy też potrzebujesz pomocy – ponieważ nie istnieje wiek emerytalny, jeśli chodzi o zadanie głoszenia Ewangelii, zadanie przekazywania tradycji wnukom. Trzeba wyruszyć w drogę i, przede wszystkim, wznieść się ponad swoje ograniczenia, aby podjąć coś nowego” – zaznacza papież Franciszek w orędziu na 1. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia