Przystań

Miłosierdzia

12 marca 2023

A Twoją duszę miecz przeniknie,

aby na jaw wyszły zamysły serc wielu

(Łk 2, 35)

 

Czy Maryja była w pełni świadoma tego w czym uczestniczyła. Teraz wydaje nam się to oczywiste, ale za życia Jezusa, gdy On cierpiał i umierał czy Maryja cierpiała tylko jako matka czy miała świadomość boskości Syna. Mówi się, że sobota to dzień Maryjny, bo w sobotę po Wielkim Piątku a przed Zmartwychwstaniem Jezusa tylko ona tak do końca wierzyła, że ten fakt nastąpi. Dlatego nie była z niewiastami, które szukały Jezusa w grobie. Ona wiedziała, że On żyje. Ale…co myślała kiedy uciekała do Egiptu? co myślała kiedy Symeon powiedział, że miecz przeniknie jej serce? Była pod szczególnym działaniem Ducha Świętego, ale była człowiekiem. Ile zrozumiała? Kult Matki Bolesnej zaczął się rozwijać już XII wieku. Był to kult pozaliturgiczny. Zaczęły wówczas powstawać obrazy przedstawiające Matkę Bolesną. Powstawały pieśni opiewające cierpienia Matki. Przykładem może być trzynastowieczna pieśń „Stabat Mater dolorosa”

 

Od XIV w. często pojawiał się już motyw siedmiu boleści Maryi. Do tych boleści zalicza się: – słowa proroka Symeona o tym, że Jej serce przeniknie miecz boleści – tułaczka związana z ucieczką do Egiptu – szukanie dwunastoletniego Jezusa zagubionego w Jerozolimie– spotkanie Jezusa w czasie Jego drogi krzyżowej – patrzenie na konanie Jezusa na krzyżu – złożenie na Jej kolanach Ciała martwego Syna (pieta) – pogrzeb Jezusa
W XV-tym z kolei zaczęły powstawać Piety z tą najsłynniejszą Michała Anioła w Bazylice św. Piotra w Rzymie. W tym samym wieku zaczęto również zakładać bractwa Matki Bożej Bolesnej.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia