Przystań

Miłosierdzia

31 marca 2024

Chrystus zmartwychwstał - Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał - Alleluja!

 

Baranek złożony w ofierze żyje ze znamionami męki

W blasku zmartwychwstania

Tylko On jeden panuje nad wszystkimi wydarzeniami historii

Łamie jej „pieczęcie”

św. Jan Paweł II, Evangelium Vitae

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus, który zwyciężył śmierć

i jest Panem historii, będzie niewyczerpanym źródłem nadziei

i pojednania w naszych domach, miejscach pracy,

Ojczyźnie oraz w całym świecie.

 

Jako Kapłani posługujący w parafii św. Faustyny

złożyć naszym Drogim Parafianom

najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.

Niech Święta Paschalne, w których celebrujemy przejście ze śmierci

do Życia stały się dla nas czasem duchowego odrodzenia

oraz doświadczenia bliskości żyjącego Boga.

 

ks. proboszcz Mariusz

wraz z ks. Mateuszem i ks. Karolem

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia