Przystań

Miłosierdzia

22 maja 2022

Co to znaczy, że masz być matką?

Wskazówki od Maryi, Matki Jezusa

1. Aby dawać, trzeba czerpać

Maryja była tą, która doskonale wiedziała, skąd czerpać życie. Gdyby tak nie było, nie otrzymałaby propozycji, aby stać się Matką Boga. Ona szukała swojej siły u Wszechmocnego i dlatego była otwarta na to, by On czynił dla Niej wielkie rzeczy. Niewiele wiemy o duchowości Maryi, ale wiemy, że była ona na wskroś kontemplacyjna - Maryja przeżywała rzeczywistość taką, jaką była, "zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu" . Tylko czerpanie u samego Boga sprawi, że będziemy mieć siłę, aby dawać życie. W naszym zabieganiu jest to bardzo trudne, ale tym bardziej zadbajmy o to, by zachowywać i rozważać sprawy w naszych sercach.

 

2. Każda kobieta ma być matką

Macierzyństwo to nie tylko ciąża i poród. Tak naprawdę dopiero później zaczyna się trud kształtowania człowieka, który ma nauczyć się funkcjonowania w świecie. Nasze macierzyństwo będzie tym lepsze im bardziej otworzymy nasze dzieci na miłość, piękno, radość i w konsekwencji na życie wieczne. Dlatego każda z nas bez wyjątku jest powołana do bycia matką - zarówno ta, która ma rodzinę, jak i ta samotna oraz zakonnica. Mamy każdego napotkanego człowieka napełniać miłością, tak jak matka napełnia nią swoje dzieci. Niech każde spotkanie z nami będzie inspiracją i obudzeniem do nowego życia!

 

3. Życie rodzi się w bólu

"Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie". Dobrze wiemy, że od samego początku macierzyństwo Maryi napotykało mnóstwo przeciwności. Musiała Ona zmierzyć się z brakiem przyjęcia, ze zwykłym ludzkim ubóstwem i z wielką tajemnicą, której nie rozumiała. Macierzyństwo niesie ze sobą konsekwencje bólu, zapomnienia o sobie i heroicznego poświęcenia. Słodki to jednak ból, bo rozpływa się w czystej miłości. Spotkanie Możesz przeczytać wiele mądrych słów, wysłuchać wielu przydatnych wskazówek, ale tylko prawdziwe spotkanie może przemienić twoje serce. Spotkaj się dzisiaj z Maryją. Zobacz Jej trud i zobacz Jej radość. Spróbuj dostrzec, jak Jezus nabiera życia dzięki łagodnemu prowadzeniu przez Maryję - dzięki Jej cierpliwości, uśmiechowi i troskliwości. Ona, która żyje na co dzień blisko Boga, postrzega rzeczywistość przez pryzmat Jego kochającego spojrzenia. W miejscach, gdzie panuje śmierć i smutek, Ona znajduje przestrzeń do tego, by zasiać tam ziarno nowego życia i je pielęgnować. Rozejrzyj się dziś wokół siebie. Daj komuś życie!

 

 

Źródło: https://www.deon.pl

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia