Przystań

Miłosierdzia

28 maja 2023

Jak dobrze przeżyć czerwiec

Serca Jezusa…

Czerwiec jest szczególnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W jaki sposób możemy dobrze przeżyć ten czas?
Święta Faustyna pisała: „Mam tak wielkie pragnienie ukrycia się, chciałabym tak żyć, jakoby mnie wcale nie było, dziwny czuję pociąg wewnętrzny do ukrycia się głębokiego, aby mnie tylko znało Serce Jezusa. Pragnę być cichutkim mieszkankiem dla Jezusa, by mógł w nim wypocząć”.
Na początku czerwca przemeblujmy nasze serca i zbudujmy w nich mieszkania dla Jezusa.


Oto 5 propozycji uczczenia Bożego Serca w czerwcu:


1. Uczestnicz w nabożeństwach czerwcowych
Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch elementów: adoracji Najświętszego Sakramentu oraz litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w tej modlitwie możemy wyrazić nasze uczucia względem Boga, a rozważając litanijne wezwania, być dogłębnie dotkniętym Jego potęgą, heroizmem i miłością.


2. Rozpocznij lub ponów nabożeństwo 9 pierwszych piątków miesiąca
Najlepszą zachętą są słowa samego Jezusa wypowiedziane do św. Małgorzaty Marii Alacoque: „W przeobfitym miłosierdziu mojego Serca obiecuję ci, że wszechmogąca miłość mego Serca obdarzy łaską ostatecznego nawrócenia wszystkich, którzy przystąpią do Komunii Świętej przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu; odejdą oni z tego świata w stanie łaski uświęcającej, dostąpiwszy sakramentów świętych, a moje Serce będzie dla nich w ostatnich chwilach bezpiecznym schronieniem”.


3. Spędź godzinę przy Sercu Jezusa
Godzinę Obecności przy Sercu Bożym proponuje Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to forma adorowania Boga w sercu przez jedną, wybraną godzinę. Nie chodzi o to, by odstawić na bok obowiązki i udać się do kościoła czy kaplicy, ale wielbić Boga przez pracę, naukę, rozmowy z bliskimi. To szkoła miłości i charakteru.


4. Zrób dobry uczynek – codziennie
Możemy to uczynić dopiero wtedy, gdy pozwolimy ogarnąć się Bożej miłości. Nasze serca odnawiane są w sakramentach – Eucharystii i pojednania. Czerpiąc ze źródeł miłości doskonałej, łatwiej będzie spojrzeć na bliźniego życzliwym okiem, zaoferować pomoc i zapanować nad egoizmem. Twórzmy atmosferę wsparcia – szczególnie wobec osób poranionych.


5. Przebacz tym, którzy na to czekają
Przebaczenie – dokonane w przestrzeni serca to największy prezent dla przebaczającego oraz dla krzywdziciela. Przed przebaczeniem drugiemu człowiekowi, ważne jest wcześniejsze pojednanie się z Bogiem i samym sobą.
Kult Najświętszego Serca jest niezwykłym wyrazem miłości Kościoła wobec Chrystusa. Wymaga postawy nawrócenia i zadośćuczynienia, wdzięczności, apostolskiego zaangażowania. Nie stawiajmy oporu Miłości!

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia