Przystań

Miłosierdzia

26 czerwca 2022

Jestem powołany do kapłaństwa?

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4, 19)

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16)

Tajemnica powołania kapłańskiego ciągle zaskakuje.
Może i Ciebie Bóg powołuje do kapłaństwa?

 

ZNAKI POWOŁANIA

Znaki, które wskazują na możliwe powołanie do kapłaństwa:

 1. Miłość Boga – chcesz znać, kochać i służyć Bogu całym sobą.
 2. Miłość bliźniego – chcesz nieść miłość Boga i Jego łaskę światu dla zbawienia dusz.
 3. Wołanie ku kapłaństwu – z czasem czujesz swoiste „przyciąganie” ku kapłaństwu. Przeżywasz pokój i radość, kiedy wyobrażasz siebie jako księdza.
 4. Chęć służenia Bogu jako ksiądz – takie pragnienie jest czytelnym znakiem, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa.
 5. Hojne serce i wola ofiary
 6. Wymagania ludzkie – zdolność fizyczna, intelektualna i psychiczna do podjęcia życia, które wynika z powołania kapłańskiego.

 

Rozeznawanie powołania

Aby właściwie rozeznać powołanie, konieczne jest stałe życie według planu „życia duchowego”:

 1. Codzienna modlitwa myślna (poranna i wieczorna).
 2. Częsta Msza święta (poza niedzielami i świętami obowiązkowymi) oraz przyjmowanie Komunii świętej. To stałe źródło łaski potrzebnej do właściwego rozeznania.
 3. Częsta i regularna spowiedź gwarantuje Ci kroczenie właściwą drogą.
 4. Kierownictwo duchowe – przynajmniej raz w miesiącu rozmowa z księdzem na temat powołania i życia duchowego. Pozwoli to na działanie Ducha Świętego w Twoim sercu.
 5. Krótkie, codzienne czytanie lektury duchowej – pozwoli to stale wzrastać w wierze oraz będzie inspiracją w życiu duchowym.
 6. Nabożeństwo do Matki Najświętszej (Wychowawczyni powołań kapłańskich) np. codzienna modlitwa różańcowa.

 

Chrystus potrzebuje kapłanów, którzy będą dojrzali, męscy, zdolni do praktykowania duchowego ojcostwa. Aby to nastąpiło, trzeba rzetelności wobec siebie, otwartości wobec kierownika duchowego i ufności w miłosierdzie Boże.

 

Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego – aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego.
Papież Benedykt XVI, Warszawa 25 maja 2006 r.

 

Kapłani uczestniczą w potrójnej misji Chrystusa:

 1. Kapłańskiej (uświęcanie) – sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów;
 2. Prorockiej (nauczanie) – głoszenie Ewangelii, katecheza, przykład życia;
 3. Królewskiej (pasterzowanie) – kierowanie i służenie wspólnocie Ludu Bożego.

 

 

Źródło: gsd.gda.pl

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia