Przystań

Miłosierdzia

07 maja 2023

Modlitwa Litanią…

Litanie niezwykle odpowiadają naszym ludzkim i duchowym potrzebom. Nazywamy w nich po imieniu – i za każdym razem inaczej – osoby bliskie i drogie naszemu sercu. Z różnych punktów widzenia przyglądamy się im, podziwiamy i chwalimy. Tak naprawdę jednak wysławiamy i podziwiamy Boga. On tak wiele może zrobić w człowieku, który całkowicie Mu się zawierza i oddaje. Maryja jest tej postawy ideałem.

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny jest nazywana „drogocennym kamieniem wśród litanii”. Jest „modlitewnym strumieniem uwielbień i błagań”. W każdym krótkim wezwaniu najpierw wychwalamy Maryję (jako Matkę, Pannę, wcielenie biblijnej alegorii, Królową), a następnie prosimy – „módl się za nami” i „ucz nas pozwalać na dzieła Boże w naszym życiu”.

 

Litania do Maryi pojawiła się w Europie Zachodniej pod koniec XII wieku. Z tego okresu datuje się jej pierwszy zapis w pewnym paryskim manuskrypcie. Niedługo później jest już bardzo popularna w sanktuariach maryjnych, szczególnie we Włoszech (np. Loreto – stąd loretańska). Na przestrzeni wieków do litanii dołączano kolejne wezwania wraz z rozwojem wiedzy teologicznej o Maryi, tzw. mariologii. W 1980 r. dodano wezwanie „Matko Kościoła”, w 1996 r. wezwanie „Królowo Rodzin”, natomiast w 2014 r. – „Matko Miłosierdzia”. W czerwcu 2020 roku papież Franciszek wprowadził do Litanii Loretańskiej trzy nowe wezwania. W polskiej wersji językowej brzmią one: „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”) i „Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”). W obecnym kształcie litania loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia