Przystań

Miłosierdzia

11 kwietnia 2021

Niedziela Bożego Miłosierdzia

Dzisiejsza niedziela zamyka obchody Oktawy Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Zgodnie z wolą samego Pana Jezusa, którą wyraził wobec naszej patronki, św. Faustyny Kowalskiej ta niedziela z ustanowienia św. Jana Pawła II obchodzona jest jako Niedziela Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus powiedział do Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). W innym zaś miejscu: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). Oprócz woli obchodu tego święta, Pan Jezus, ukazał także źródło Bożej motywacji oraz cel jaki Bogu Ojcu przyświeca dla jego ustanowienia. I zaznaczmy to mocno, że nie jest to cel, który przede wszystkim skierowany jest na człowieka. Ojciec Niebieski nie ustanawia tego święta ze względu na siebie, ale ze względu na nas. W ten sposób jeszcze raz okazuje nam swoją niewypowiedzianą miłość. Zanim przejdziemy do łask, których Bóg pragnie nam przez obchód tego święta udzielić, przypomnijmy także, że w „Dzienniczku” znajdujemy także wskazówki w jaki sposób mamy przygotować się na tę wyjątkową niedzielę i jak ją obchodzić. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. „Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego” (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

 

Największą łaską Niedzieli Bożego Miłosierdzia jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar”. Tę łaskę Pan Jezus wiąże z przyjętą w tym dniu Komunią świętą po dobrze odprawionej spowiedzi. Kolejnym ważnym warunkiem jest brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Wszystko zaś musi być odprawione w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie całkowitej ufności wobec Boga. Oznacza to, że łaska tak otrzymana jest łaską większą nawet od łaski odpustu zupełnego. Odpust bowiem daruje nam kary doczesne należne nam za popełnione grzechy. Natomiast łaska Niedzieli Bożego Miłosierdzia odpuszcza także winy, które te kary na nas zaciągnęły. Zwróćmy także uwagę na to, że obiecana łaska odpuszczenia wszystkich win i kar dokonuje się jedynie jeszcze w sakramencie chrztu świętego. Można więc powiedzieć, że właściwie przeżywa Niedziela Bożego Miłosierdzia może dla każdego z nas stać się „drugim chrztem”. Czego Wszystkim Parafianom serdecznie życzę.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia