Przystań

Miłosierdzia

31 lipca 2022

Sierpień miesiącem trzeźwości

Komunikat

duszpasterstwa trzeźwości i osób uzależnionych

SIERPIEŃ – miesiącem abstynencji

 

Sierpień, który się rozpoczyna – przeżywany jest w Polsce jako miesiąc abstynencji. 

 

W czasach kryzysu i trudnych wyzwań potrzebujemy trzeźwego myślenia, trzeźwej hierarchii wartości, trzeźwych więzi z samymi sobą i z bliźnimi. Bardzo ważnym przejawem troski o trzeźwość jest dar sierpniowej abstynencji od alkoholu, podejmowany po to, aby chronić siebie, dawać dobre świadectwo innym oraz wynagradzać Bogu za grzechy popełnione z powodu pijaństwa.

 

Z całą mocą trzeba podkreślić, że abstynencja jest dobrowolnym darem, którego źródłem jest miłość Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przyszłość polskiego narodu. 

 

Przez pamięć o wielkich dziełach, które Bóg dokonał w naszym Narodzie w tym miesiącu, powstrzymajmy się od spożywania alkoholu, a także od częstowania nim innych. Przez dar sierpniowej abstynencji bądźmy świadkami miłości i wolności. Za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski prośmy o siłę do codziennej walki o trzeźwość narodu.

 

Gdańsk, 31 lipca 2022 roku

 

ks. Bogusław Głodowski

Diecezjalny Duszpasterz Osób Uzależnionych

 

ks. Karol Wnuk

Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia