Przystań

Miłosierdzia

26 grudnia 2023

Słowo Metropolity Gdańskiego

na Boże Narodzenie 2023 AD

 

Czcigodni Bracia w kapłaństwie, Siostry i Bracia! Boże Narodzenie to wyjątkowy czas. Dokonują się w nim rzeczy najważniejsze. W Betlejem Syn Boży stał się jednym z nas. Narodził się w całkowitym ubóstwie, aby nikogo nie pominąć. Narodził się w zwykłej szopie, aby być dostępny dla wszystkich. Narodził się w ubóstwie, aby każdy mógł ogrzać się miłością, przygarnąć Go i zabrać do swojego życia, otulić dobrocią i życzliwością. Ewangelista Jan powie krótko: „Przyszedł do swoich…”.

 

Taki jest Bóg. Nieprzewidywalny w swoich gestach i postawach. Jego największym pragnieniem jest pozostawać blisko człowieka. W swej bliskości utożsamia się z chorymi i cierpiącymi, przemieszcza się z migrantami i uciekinierami, pozostaje z zapomnianymi i odrzuconymi, przynosi pocieszenie dzieciom i starcom, uczy kochać niechcianych i skazywanych na unicestwienie.

 

Bliskość Jezusa uczy nas, jak stawać się darem miłości dla innych. Uczy nas nawiązywać z innymi relacje miłości, wybierać wspólną drogę, budować wspólny dom i rodzinę, wspólne środowisko i wspólną przyszłość.

 

Boże Narodzenie jest więc wydarzeniem wyjątkowym. Jest czymś, co nieustannie się ponawia. Ten sam Jezus, który narodził się w Betlejem, teraz nieustannie rodzi się na ołtarzu, w Eucharystii, a następnie w naszym, ludzkim sercu i staje się programem naszego życia. Warto więc otworzyć się na Boże Narodzenie.

 

Wszystkim Członkom waszej Wspólnoty parafialnej życzę radosnego i pełnego miłości spotkania z Jezusem narodzonym w Betlejem oraz Jego obfitych darów na Nowy 2024 Rok. Zapewniam wszystkich o pamięci w modlitwie i z serca Wam błogosławię.

 

+ Tadeusz Wojda SAC

Arcybiskup

Metropolita Gdański

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia