Przystań

Miłosierdzia

17 października 2021

Synodalność w nauczaniu 
papieża Franciszka

Papież Franciszek zaprosił cały Kościół na synod zatytułowany "Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja". Rozpoczął się  on 9 i 10 października 2021 r. w Rzymie, a 17 października w każdym Kościele partykularnym. Kluczowym etapem będą obchody XVI Zgromadzenia Synodu Biskupów w październiku 2023 r. W tym kontekście, oto niektóre z wypowiedzi papieża na temat synodalności.

 

 1. Synodalność nie jest rozdziałem w traktacie o eklezjologii (traktat teologii o kościele) ani tym bardziej modą, sloganem czy nowym terminem, którym można się posługiwać czy manipulować na naszych spotkaniach. Nie! Synodalność wyraża naturę Kościoła, jego formę, jego styl, jego misję.
 2. Słowo "synod" zawiera w sobie wszystko, co musimy zrozumieć: "chodzenie razem" (...) Chodzenie razem - świeccy, pasterze, biskup Rzymu - jest pojęciem łatwym do wyrażenia słowami, ale nie tak łatwym do wprowadzenia w życie .
 3. Ta podróż opowiada historię, w której Słowo Boże i ludzie, którzy kierują swoją uwagę i wiarę na to Słowo, idą razem. Słowo Boże idzie z nami.
 4. Kościół synodalny jest Kościołem słuchania, ze świadomością, że słuchanie to coś więcej niż słyszenie. Jest to wzajemne słuchanie, w którym każdy ma coś do nauczenia się
 5. Wierni, kolegium biskupów, biskup Rzymu: jedni w słuchaniu drugich; a wszyscy w słuchaniu Ducha Świętego, "Ducha prawdy"
 6. Posiadanie uszu, słuchanie, jest pierwszym zobowiązaniem. Chodzi o to, by wsłuchać się w głos Boga, uchwycić Jego obecność, przechwycić Jego przejście i Jego tchnienie życia
 7. Rozwiązań należy szukać, dając słowo Bogu i Jego głosom pośród nas; modląc się i otwierając oczy na wszystko, co nas otacza; prowadząc życie wierne Ewangelii.
 8. Miejcie ufność w Duchu Świętym. Nie bójcie się wejść w dialog i pozwolić, by dialog wpłynął na was samych.
 9. Pasterze idą z ludźmi, czasem z przodu, czasem w środku, czasem z tyłu. Dobry pasterz musi się w ten sposób poruszać. Z przodu, aby prowadzić, w środku, aby zachęcić i nie zapomnieć o zapachu stada, z tyłu, ponieważ ludzie też mają "instynkt". Posiadają instynkt, aby znaleźć nowe drogi rozwoju lub odnaleźć drogę utraconą.
 10. Sensus fidei (zmysł wiary) umacnia wszystkich w godności prorockiej funkcji Jezusa Chrystusa , aby mogli rozeznawać, jakie są drogi Ewangelii w teraźniejszości.
 11. Synodalność oferuje nam najbardziej odpowiednie ramy interpretacyjne dla zrozumienia samej posługi hierarchicznej.
 12. Biskup i kapłan odłączony od ludu jest funkcjonariuszem, a nie duszpasterzem.
 13. Istnieje wiele oporów, aby przezwyciężyć obraz Kościoła sztywno podzielonego na przywódców i podwładnych, na tych, którzy nauczają i tych, którzy muszą się uczyć, zapominając, że Bóg lubi zmieniać pozycje: "strącił mocarzy z ich tronów i wywyższył pokornych" (Łk 1, 52), powiedziała Maryja.
 14. I to jest ważne: że w dialogu mogą pojawić się nasze własne słabości, bez usprawiedliwienia. nie bójcie się!

 

 

Źródło: https://opusdei.org/

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia