Przystań

Miłosierdzia

28 marca 2021

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne trwa od Wielkiego Czwartku wieczora do Niedzieli Zmartwychwstania wieczora i w ten sposób obecny obchód nawiązuje do samych początków chrześcijaństwa. Każdy kto przeżywał całe Święte Triduum wie, że choć stanowi ono jeden świąteczny obchód, to każdy dzień podkreśla różne aspekty męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

 

Wielki Czwartek i wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Stanowi także Chrystusowy testament przykazania miłości, czego najwspanialszym wyrazem jest gest umywania przez Boskiego Nauczyciela nóg Jego Apostołom. Kulminacją zaś wieczernikowych wydarzeń jest moment, gdy Chrystus zasiadł przy stole z Apostołami, podał im chleb i kielich z winem, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” i „to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”.

W Wielki Piątek - według pierwotnego zamysłu przepisów liturgicznych - nabożeństwo Męki Pańskiej powinno sprawować się około godz. 15.00, godziny śmierci Chrystusa.

 

Ponieważ jednak Wielki Piątek nie jest dniem wolnym od pracy, zbieramy się w godzinach wieczornych. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, gdy Kościół nie sprawuje mszy świętej. Natomiast celebrowana jest jedyna w ciągu roku właściwa dla tego dnia liturgia Męki Pańskiej. W tej liturgii Janowy opis męki Chrystusa i adoracja krzyża wskazują na zwycięski charakter tej męki Pana. Adoracja krzyża jest najważniejszą chwilą liturgii wielkopiątkowej. Całujemy narzędzie śmierci, które dla nas stało się narzędziem zbawienia.

 

Z kolei Wielka Sobota jest dniem bez żadnej liturgii poza Wigilią Zmartwychwstania Pańskiego, którą powinno się sprawować dopiero po zapadnięciu zmroku. Jest to absolutne serce świąt wielkanocnych. Niezwykle wymowne są tu zapalenie paschału - symbolu Zmartwychwstałego oraz uroczyste orędzie obwieszczające Zmartwychwstanie Chrystusa. Po wyjątkowo obfitej liturgii Słowa, Kościół uroczyście odnawia przyrzeczenia chrzcielne i ewentualnie sprawuje sakrament inicjacji chrześcijańskiej.

 

Obrzęd Świętego Triduum zamyka Niedziela Zmartwychwstania i powtórny udział w Eucharystii. Do tego dnia należy starożytny zwyczaj pozdrawiania się słowami: „Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie powstał”.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia