Przystań

Miłosierdzia

25 czerwca 2023

Wspieramy działania Papieża

W związku z obchodzoną 29 czerwca uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła jak co roku można wesprzeć posługę apostolską i charytatywną Ojca Świętego.

 

Świętopietrze lub „Obol św. Piotra” to ofiara wnoszona w okolicach uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez kraje katolickie na rzecz działalności Stolicy Apostolskiej. Jak podkreśla Sekretariat Ekonomiczny Stolicy Apostolskiej może być ona niewielka, ale ma wielkie znaczenie symboliczne. Wyraża poczucie przynależności do Kościoła powszechnego oraz miłość i zaufanie do Ojca Świętego. Jest znakiem komunii z Następcą Piotra, a także wrażliwości na najbardziej potrzebujących, o których troszczy się Papież. Zbiórka datków odbywa się raz w roku, blisko daty 29 czerwca, kiedy Kościół obchodzi uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

 

Darowiznę można przekazać indywidualnie lub wspólnotowo m.in. za pośrednictwem przelewu bankowego po wejściu na stronę internetową www.obolodisanpietro.va Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wsparcie działalności charytatywnej Papieża, jak i na struktury towarzyszące jego misji apostolskiej.

 

Modlitwa do Świętego Piotra i Pawła

 

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia