Przystań

Miłosierdzia

25 grudnia 2022

Życzenia Metropolity Gdańskiego

na Uroczystość Bożego Narodzenia

Dzisiejszej nocy stanęliśmy ponownie wobec wielkiej tajemnicy naszej wiary. Ewangelista Łukasz wyjawia ją w słowach, które aniołowie kierują do pasterzy: „Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk2,12-13).

 

Kontemplując Boże Dziecię położone w żłobie, nasuwa się nieodparcie pytanie: dlaczego właśnie tak? „Czyżeś nie mógł sobie, w najlepszej ozdobie, obrać pałacu drogiego, niźli leżeć w żłobie?” – pytamy za autorem pięknej kolędy.

 

Bóg narodził się w tak skrajnych warunkach, aby okazać nam bezgraniczną swoją miłość. Człowiek jest dla Niego najważniejszy. Narodził się więc w całkowitym ubóstwie, aby nikt nie czuł się odrzucony ani wyłączony z bliskości Boga. Zechciał się utożsamić z najbiedniejszymi, aby wszyscy mogli doświadczyć Jego miłości. Bóg stał się małym, ubogim, bezbronnym Dzieckiem, abyśmy Mu mogli odwzajemnić te miłość.

 

„Emmanuel: Bóg z nami” przyszedł, aby już na zawsze pozostać pośród nas. Pozostał, aby nam towarzyszyć swoją miłością, z nami budować wspólnotę dobroci i braterstwa, to znaczy Kościoła. Wierzymy w Jego obecność, która w sposób szczególny uobecnia się w Eucharystii. Celebrując ją, sprowadzamy Go na ołtarz pod postaciami chleba i wina. Pozwala się sprowadzić na ołtarz, by następnie narodzić się również w naszym sercu. Za każdym więc razem, kiedy przyjmujemy Go w Komunii św., On rodzi się w naszym sercu. W ten sposób Boże Narodzenie trwa w nas wiecznie i daje możliwość, aby urzeczywistniły się słowa św. Jana Ewangelisty, który przypomina, iż „Tym, którzy Go przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Przyjmując Boże Dziecię do swojego serca, stajemy się i my dziećmi Bożymi. A to znaczy, że nasze życie pełne ludzkiej biedy, Bóg przemienia i przekształca w życie podobne do swojego.

 

Boże Narodzenie jest więc dla nasz szansą na doświadczenie czegoś nowego, wyjątkowego. Przypomina, że, jak kiedyś w Maryi, tak dzisiaj i w nas może narodzić się Jezus. Trzeba Mu tylko otworzyć swoje serce.

 

Otwórzmy się na Boże Narodzenie. Pójdźmy do Stajenki Betlejemskiej, bo tam czeka na nas Emmanuel. Każdemu pragnie przekazać osobiste przesłanie, z każdym z nas pragnie podzielić się darem miłości. Udajmy się do Betlejem i prośmy Boże Dziecię, aby nas ubogaciło swoimi darami: pokojem, radością i miłością. W tej duchowej drodze na spotkanie z Synem Bożym, z serca Wszystkim błogosławię.

 

/-/ Tadeusz Wojda SAC

Arcybiskup Metropolita Gdański

 

 

Gdańsk-Oliwa, 25 grudnia 2022 r., Uroczystość Bożego Narodzenia 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia