kard. Stefan Wyszyński

„Będziesz miłował Pana Boga twego... będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie” – dotychczas nie ukazał się żaden doskonalszy manifest sprawiedliwości, który bardziej oddawałby człowieka człowiekowi, serce sercu, dłoń dłoni.

01 maja 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia