Przystań

Miłosierdzia

01 maja 2020

„Będziesz miłował Pana Boga twego... będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie” – dotychczas nie ukazał się żaden doskonalszy manifest sprawiedliwości, który bardziej oddawałby człowieka człowiekowi, serce sercu, dłoń dłoni.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia