kard. Stefan Wyszyński

„Renovatio” – odnowa – w swej najgłębszej istocie to uwierzenie na nowo w Boga, który jest Miłością – to zawierzenie Jego miłości.

30 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia