Przystań

Miłosierdzia

28 listopada 2020

Gdzie nie ma wolności, nie ma miłości. Nie można miłować przez przymus.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia