Przystań

Miłosierdzia

30 czerwca 2020

„Renovatio” – odnowa – w swej najgłębszej istocie to uwierzenie na nowo w Boga, który jest Miłością – to zawierzenie Jego miłości.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia