Przystań

Miłosierdzia

16 czerwca 2020

Apostolska ruchliwość nie może być przeszkodą do wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia