kard. Stefan Wyszyński

Apostolska ruchliwość nie może być przeszkodą do wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem.

16 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia