kard. Stefan Wyszyński

Bardziej trzeba kochać własną ojczyznę, aniżeli wszystkie inne, bo tego wymaga „ordo caritatis” – ład miłowania.

10 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia