kard. Stefan Wyszyński

Bóg przyjąwszy naszą naturę, wszystko odtąd czyni, aby uczynić nas „bogami”.

17 maja 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia