Przystań

Miłosierdzia

22 czerwca 2020

Choćby upadły wszystkie królestwa, mocarstwa i potęgi tej ziemi, jedno tylko królestwo Chrystusowe na pewno się utrzyma, bo jest wyrazem największych tęsknot i pragnień ludzkości.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia