kard. Stefan Wyszyński

Chrystus nie jest tylko dla mężczyzn, a Maryja tylko dla kobiet. Chrystus i Maryja są dla obojga razem. Wtedy dopiero będzie prawdziwe chrześcijaństwo.

14 czerwca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia