Przystań

Miłosierdzia

15 maja 2020

Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia