kard. Stefan Wyszyński

Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba.

15 maja 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia