Przystań

Miłosierdzia

17 czerwca 2020

Człowiek specjalizuje się i doskonali przez konkretną pracę. Ludzie, którzy nie spełniają konkretnego zadania – zniekształcają się i karleją.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia