Przystań

Miłosierdzia

20 czerwca 2020

Człowiek wierzący, który ma dużo pewności siebie, zarozumiałości i tupetu, gdy z tym wszystkim pójdzie do innych, aby ich zdobywać dla Pana Boga, może ogromnie zaszkodzić przybliżeniu się królestwa Bożego.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia