Przystań

Miłosierdzia

Zapytaj o wiarę

17 maja 2021

Czy Bóg zsyła na człowieka cierpienie?

Czy Bóg zsyła na człowieka cierpienie? Jeśli nie, to jak interpretować "Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła." Lb 21,6?

Tak, Pan Bóg zsyła cierpienie na człowieka. Cierpienie nie było w Bożym zamyśle, człowiek sam ściągnął je na siebie wraz z grzechem pierworodnym. Cierpienie może mieć formę Bożego gniewu i kary, może posiadać funkcję wychowawczą, czy też może służyć większemu udoskonaleniu człowieka.

 

Od najdawniejszych czasów ludzie stawiają sobie pytanie: „Dlaczego Bóg pozwala na cierpienie?”. Pytanie to staje się jeszcze bardziej dramatyczne pod wpływem okrutnych wojen, niesprawiedliwości czy np. epidemii. W młodzieżowym katechizmie czytamy, że „zło na świecie jest mroczną i bolesną tajemnicą”. I to jest święta prawda, stąd jeśli ktoś twierdzi, że zna odpowiedź na pytanie, dlaczego istnieje cierpienie na tej ziemi, to - przynajmniej ja - mu po prostu nie wierzę. Uważam, że nawet w Piśmie Świętym nie ma absolutnie przekonującej odpowiedzi na to pytanie. Choć oczywiście znajdujemy w Biblii myśli, które pozwalają cierpienie nie tylko przeżyć, ale przeżyć je tak, by umacniało czy wręcz uświęcało.

 

Wydaje mi się, że wobec cierpienia tak jak i wobec śmierci należy jedynie okazywać najdalej idący szacunek i cierpliwie czekać, by – po własnej śmierci – móc kiedyś zapytać samego Pana Boga: „Dlaczego pozwoliłeś na to wszystko? Dlaczego na wszystkie łzy zagubionych, wszystkie cierpienia niewinnych dzieci nie odpowiedziałeś? Czy nie mogłeś tego powstrzymać?”.

 

A może i bez żadnych pytań, da nam zupełne wyjaśnienie…

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia