© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

Zaczynając od końca pytania. Myślę, że ludzie w żadnym miejscu na tej ziemi nie byli godni przyjścia do niej Syna Bożego; ale przyszedł. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy miał życie wieczne.” Z historii świata wiemy, że istniały równolegle cywilizacje do tej w której Bóg objawił się Abramowi. Wybrał ten naród, zwany narodem wybranym.

 

I chociaż na początku Bóg prowadził dialog wyłącznie z nim, to na końcu w pełni objawienia w Jezusie, nie ma wątpliwości co do uniwersalności przesłania Dobrej Nowiny o zbawienia dla wszystkich ludzi na świecie.

 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom” Izrael stał się więc zaczynem, by przez niego mogło dotrzeć zaproszenie do wszystkich. Dlaczego wybrał właśnie to miejsce na kuli ziemskiej, a nie np. uroczy Puck :-) przyznam nie wiem. Może to pytanie do Boga jak już będziemy w niebie... Wtedy się dowiemy.

 

Pozdrawiam,

ks. Karol

 

Dlaczego kontynenty takie jak Oceania, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, kawałek Azji południowa Afryka i północna Europa nie były w Biblii wspominane oraz czemu tam Bóg nie zagościł gdy Biblia była spisywana. Czy tamci ludzie byli nie godni?

Gdzie na ziemi byli ludzie godni przyjścia Syna Bożego? 

10 stycznia 2021

Zapytaj o wiarę

Przystań

Miłosierdzia