Przystań

Miłosierdzia

Zapytaj o wiarę

10 stycznia 2021

Gdzie na ziemi byli ludzie godni przyjścia Syna Bożego? 

Dlaczego kontynenty takie jak Oceania, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, kawałek Azji południowa Afryka i północna Europa nie były w Biblii wspominane oraz czemu tam Bóg nie zagościł gdy Biblia była spisywana. Czy tamci ludzie byli nie godni?

Zaczynając od końca pytania. Myślę, że ludzie w żadnym miejscu na tej ziemi nie byli godni przyjścia do niej Syna Bożego; ale przyszedł. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy miał życie wieczne.” Z historii świata wiemy, że istniały równolegle cywilizacje do tej w której Bóg objawił się Abramowi. Wybrał ten naród, zwany narodem wybranym.

 

I chociaż na początku Bóg prowadził dialog wyłącznie z nim, to na końcu w pełni objawienia w Jezusie, nie ma wątpliwości co do uniwersalności przesłania Dobrej Nowiny o zbawienia dla wszystkich ludzi na świecie.

 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom” Izrael stał się więc zaczynem, by przez niego mogło dotrzeć zaproszenie do wszystkich. Dlaczego wybrał właśnie to miejsce na kuli ziemskiej, a nie np. uroczy Puck :-) przyznam nie wiem. Może to pytanie do Boga jak już będziemy w niebie... Wtedy się dowiemy.

 

Pozdrawiam,

ks. Karol

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia