© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

Najpierw warto zaznaczyć, że dziś dostęp do materiałów piśmiennych jest zupełnie inny, niż w czasach, gdy powstawały Listy Nowego Testamentu. Wówczas były to bardzo luksusowe i drogie rzeczy. Listy w zasadzie pisały nieliczne wykształcone i bogate osoby. Pisano o sprawach naprawdę ważnych, a gdy adresat był jeden, to ogólnie forma była taka jak dziś. Natomiast biblijne listy kierowane są do całych gmin i wspólnot tworzącego się Kościoła. Autorzy piszą o sprawach dotyczących ogółu, a nie poszczególnych członków gminy (choć czasem takie uwagi też znajdujemy, ale wówczas towarzyszy im pouczenie ogólne) oraz poruszają jak najwięcej spraw, gdyż wiedzieli, że nie mogą sobie pozwolić na luksus częstego przesyłania listów. Nie wiedzieli czy będą mieli okoliczność przybycia do adresatów, by głosić im katechezy.

 

Dzisiejsze listy księży biskupów w zasadzie nie odbiegają formą, choć są oczywiście dużo krótsze i dotyczą najczęściej jednej sprawy czy jednego problemu.

Dlaczego listy powszechne z Nowego Testamentu odbiegają swoją budową od budowy typowych listów, które piszemy współcześnie? Czy sposób ich pisania zmieniał się na przestrzeni lat?

Jak zbudowane są listy apostolskie?

29 kwietnia 2021

Zapytaj o wiarę

Przystań

Miłosierdzia