© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

Nie, nie ma żadnych źródeł odnośnie liczby biblijnych przybyszy. Co więcej, nie ma zbyt wielu źródłowych dokumentów na temat kim owi przybysze w ogóle byli. Natomiast nie brakuje legend i spekulacji. Malowidła w katakumbach rzymskich przedstawiają ich dwóch, czterech i sześciu; u Syryjczyków i Ormian występuje ich aż dwunastu. Przeważa jednak teoria o trzech przybyszach, a wiąże się to z podaną w Ewangelii liczbą darów, jakie złożyli Panu Jezusowi: złoto, kadzidło i mirra. Dopiero w tradycji VI w. zaczęto mówić o nich jako o królach. Z kolei musiało upłynąć kolejnych 300 lat, gdy nazwano ich Kacprem (w źródłach prawosławnych nazywany Gasparem), Melchiorem i Baltazarem.

 

A ponieważ w rzeczywistości owi tajemniczy przybysze byli prawdopodobnie astrologami, stąd nazywa się ich Mędrcami czy Magami. Byli to ludzie zamożni, ale i wielce pobożni, mogli być także naczelnikami swych plemion.

 

Warto może przy tej okazji dodać, że nie można też z całą pewnością ustalić, z jakich krajów przybyli trzej królowie. Wschodem nazywano wówczas cały obszar położony za Jordanem, a więc Arabię, Mezopotamię i Persję.

 

Dlaczego mówi się o trzech królach, którzy oddali pokłon Jezusowi, skoro św. Mateusz w swojej Ewangelii nie wymienia ilu ich było. Czy są jakieś inne źródła na ten temat?

Ilu mędrców składało pokłon Dzieciątku Jezus?

03 maja 2021

Zapytaj o wiarę

Przystań

Miłosierdzia