Przystań

Miłosierdzia

Zapytaj o wiarę

03 maja 2021

Ilu mędrców składało pokłon Dzieciątku Jezus?

Dlaczego mówi się o trzech królach, którzy oddali pokłon Jezusowi, skoro św. Mateusz w swojej Ewangelii nie wymienia ilu ich było. Czy są jakieś inne źródła na ten temat?

Nie, nie ma żadnych źródeł odnośnie liczby biblijnych przybyszy. Co więcej, nie ma zbyt wielu źródłowych dokumentów na temat kim owi przybysze w ogóle byli. Natomiast nie brakuje legend i spekulacji. Malowidła w katakumbach rzymskich przedstawiają ich dwóch, czterech i sześciu; u Syryjczyków i Ormian występuje ich aż dwunastu. Przeważa jednak teoria o trzech przybyszach, a wiąże się to z podaną w Ewangelii liczbą darów, jakie złożyli Panu Jezusowi: złoto, kadzidło i mirra. Dopiero w tradycji VI w. zaczęto mówić o nich jako o królach. Z kolei musiało upłynąć kolejnych 300 lat, gdy nazwano ich Kacprem (w źródłach prawosławnych nazywany Gasparem), Melchiorem i Baltazarem.

 

A ponieważ w rzeczywistości owi tajemniczy przybysze byli prawdopodobnie astrologami, stąd nazywa się ich Mędrcami czy Magami. Byli to ludzie zamożni, ale i wielce pobożni, mogli być także naczelnikami swych plemion.

 

Warto może przy tej okazji dodać, że nie można też z całą pewnością ustalić, z jakich krajów przybyli trzej królowie. Wschodem nazywano wówczas cały obszar położony za Jordanem, a więc Arabię, Mezopotamię i Persję.

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia