Przystań

Miłosierdzia

20 maja 2020

Duch Święty, Duch Ojca i Syna jest w nas obecny i nieustannie przekazuje nam świadomość pielęgnującego nas Ojcostwa oraz świadomość naszego synostwa, na wzór jednorodzonego, pierworodnego Syna Bożego.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia