kard. Stefan Wyszyński

Duch Święty, Duch Ojca i Syna jest w nas obecny i nieustannie przekazuje nam świadomość pielęgnującego nas Ojcostwa oraz świadomość naszego synostwa, na wzór jednorodzonego, pierworodnego Syna Bożego.

20 maja 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia