Przystań

Miłosierdzia

23 maja 2020

Duch Święty to przedziwnej tchnienie życia, to jakby wiatr usłużnie przynoszący wilgoć na pustynię.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia