kard. Stefan Wyszyński

Duch Święty to przedziwnej tchnienie życia, to jakby wiatr usłużnie przynoszący wilgoć na pustynię.

23 maja 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia