Przystań

Miłosierdzia

26 września 2020

Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe – pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia