© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

kard. Stefan Wyszyński

Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe – pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii.

26 września 2020

Przystań

Miłosierdzia