Przystań

Miłosierdzia

Zapytaj o wiarę

08 stycznia 2021

Gdy ksiądz podczas Mszy łamie Chleb, który już jest ciałem Pana Jezusa, co robi, żeby jego okruszki nie spadły w nie odpowiednie miejsce?

Gdy ksiądz podczas Mszy łamie Chleb, który już jest ciałem Pana Jezusa, co robi, żeby jego okruszki nie spadły w nie odpowiednie miejsce?

Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to pytanie, bo to oznacza, że Autor wykazuje wielką wrażliwość na Eucharystię. Prawdopodobnie wielu uczestników mszy świętych albo nigdy nie zwróciło uwagi na podjęty w pytaniu problem, albo nigdy nie uznało go za istotny. Tymczasem musimy sobie nade wszystko uświadomić, że w każdym takim „okruszku”, który nazywamy partykułą znajduje się Żywy i Prawdziwy Bóg. Zatem nasz szacunek dla partykuł musi być absolutnie taki sam jak dla całej Komunii świętej.

 

Odpowiadając konkretnie na pytanie, to jedyne co my, kapłani, możemy w tej sytuacji zrobić, to szczególna uwaga i dokładność. Musimy strać się, aby żadna partykuła nie upadła nam poza patenę, na której zazwyczaj znajduje się Komunia święta. Następnie przy tzw. puryfikacji czyli czyszczeniu naczyń liturgicznych uważamy, aby każda cząstka została umieszczona w kielichu, do którego wlewa się wodę i całą zawartość kapłan spożywa.

 

Na pewno wielkim grzechem zaniedbania ze strony szafarza Komunii świętej jest czyn świadomy, tzn. gdyby specjalnie dopuścił się tego by partykuły Ciała Pańskiego pozostała w jakimś przypadkowym miejscu. Ale myślę, że do takich sytuacji nie dochodzi.

 

Co natomiast gdy przez nieuwagę lub niedopatrzenie, a więc nie z winy szafarza zdarza się, że jakaś cząstka Ciała Pańskiego upadnie np. na ołtarz i na białym obrusie zostanie niezauważona? Pozostaje nam wówczas wierzyć, że Aniołowie adorują Ciało Chrystusa.

 

A wydaje mi się, że warto czasem pomodlić się: „Panie spraw, aby partykuły Twojego Ciała zebrali Aniołowie, tak by nie uległo znieważeniu". Ja przynajmniej nieraz tak czynię.

 

Pozdrawiam w Panu.

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia