kard. Stefan Wyszyński

Gdy mówimy do ludzi tylko w prawdzie, nasze słowa budzą niechęć i odrazę, ale gdy mówimy o prawdzie i w miłości, na pewno serca rozpłomienią.

10 lipca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia