kard. Stefan Wyszyński

Gdy patrzymy na wygodnictwo i bezmyślne życie – coraz więcej rozumiemy sens ofiary.

16 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia