Przystań

Miłosierdzia

16 września 2020

Gdy patrzymy na wygodnictwo i bezmyślne życie – coraz więcej rozumiemy sens ofiary.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia